ורדה הראל משרד שמאי מקרקעין - תחומי עיסוק


שמאית מקרקעין מוסמכת.

שמאות אישית ומקצועית.

מחירים נוחים.

אפשרות לתשלומים.

ביקור בנכס אפשרי בכל שעות היום  וגם בערב.

בדיקה יסודית ומעמיקה .

ייעוץ ראשוני ללא תשלום .


 

תחומי עיסוק

 • חוות דעת לבית משפט.
 • הערכת כל סוגי הנדל"ן.
 • הערכת פיצויי הפקעה.
 • הערכת פיצויי ירידת ערך. 
 • הערכת נחלות, משק עזר וקרקע
 • הערכת דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל.
 • ערעור על שומה - השגה למנהל מקרקעי ישראל.      
 • הערכת זכויות בניה.
 • הערכת זכויות בגג.
 • הערכת נכס בדמי מפתח - זכויות דייר מוגן.
 • הערכה לצורך חלוקה בין יורשים-יעוץ מיסים.
 • ערעור על מס שבח מקרקעין.
 • הערכת תחנת דלק.
 • הערכת בתי אבות - דיור מוגן.
 • הערכת בית,בניין ,חנות, מגרש ונכסים מסחריים שונים. 
 • שמאי מקרקעין: ליעוץ והדרכה בקניית נכס. בוררות וגישור.
 • שמאי מקרקעין: להערכות לכינוס נכסים - מימוש מהיר.
 • חוות דעת שמאי מקרקעין מוסמך לצורך בית משפט.
 • הפחתת מיסוי מקרקעין ,הפחתת היטל השבחה. הערכת עסק חי ונכס מניב.